ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Xpert PBS

« Certificari Europene

Xpert PBS

Xpert PBS

Programul Xpert personal business skills oferă persoanelor care lucrează în întreprinderi, administraţia publică şi alte tipuri de organizaţii cunoştinţe şi abilităţi de bază în patru domenii cheie de competenţă:

• Comunicare verbală şi negociere

• Planificare şi organizare eficace

• Conducerea activităţilor de grup

• Prezentarea orientată spre obiectiv

Cele patru domenii de competenţă cuprind 12 module de instruire distincte, din care se poate opta în funcţie de necesităţile şi interesul profesional al participanţilor şi/sau al organizaţiilor din care provin.

La încheierea fiecarui modul se organizează un test de verificare a cunoştintelor şi abilităţilor dobândite.

Pentru fiecare examen promovat participanţilor li se acordă câte un certificat de competenţă. După absolvirea cu succes a trei module din cel puţin două domenii de competenţă se acordă un certificat 'Xpert personal business skills', eliberat de Europaeische Prufungszentrale, Dortmund, Germania.

Certificatul 'Xpert personal business skills Pro' se acordă după absolvirea cu succes a încă două module (cel puţin unul trebuie să fie dintr-un al treilea domeniu de competenţă).

Certificatul 'Xpert personal business skills Master' se obţine ca urmare a finalizării unei etape de instruire suplimentare, pregătită ca temă de casă sau exerciţiu de grup, care va fi prezentat în cadrul unui seminar final.