ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Negociere, discutare și argumetare

« Cursuri

Vezi oferta promotionala pentru perioada Februarie-Aprilie 2014

Durata cursului: 16 ore

Relevanţa temei

Multe discuţii şi negocieri nu duc la un rezultat mulţumitor. De multe ori nu ne înţelegem când vorbim. Pentru a configura şi conduce o discuţie care să folosească tuturor participanţilor avem nevoie de inteligenţă retorică. Premisele de bază sunt aici o tehnică de argumentare bună şi folosirea obiectivă a contraargumentelor şi obiecţiilor, dar şi disponibilitatea de a asculta şi de a accepta şi părerea altora, ba chiar a te lăsa convins de ei. În afară de asta este necesar să poţi intra în pielea celuilalt, să-ţi întăreşti poziţia prin îmbunătăţirea câmpului de simpatie şi să recunoşti semnalele emise prin limbajul  corpului.

Descriere pe scurt a seminarului

În viaţa de zi cu zi, la serviciu este necesar  să vorbeşti şi să argumentezi convingător, să te amesteci într-o discuţie mai încrezător în tine ca urmare a exerciţiilor practice, să înveţi să stăpâneşti tehnicile de argumentare, să pregăteşti, să conduci şi să structurezi discuţiile şi negocierile orientat spre obiectiv.

Teme şi obiective

1.            Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere verbală şi a conţinutului

1.1          Ascultarea activă

1.2          Întrepătrunderea mesajelor

1.3          Limbajul corpului

2.            Analiza comportamentului propriu într-o discuţie

2.1          Structura discuţiei

2.2          Planificarea discuţiei

2.3          Comportamentul în discuţie

3.            Folosirea conştientă a diferitor tipuri de argumentare

3.1          Argumentarea raţională şi non-raţională

3.2          Modele de argumentare

4.            Concepte de negociere, cadrul pentru acţionare şi orientare

4.1          Win-Win

4.2          Totul sau nimic

4.3          Conceptul Harward

5.            A dirija, a călăuzi şi a conduce prin tehnica întrebărilor

5.1          Forme de întrebare

5.2          Efecte asupra partenerului de comunicare

5.3          Folosirea întrebărilor

6.            Combaterea  nesiguranţei

6.1          Drepturi comunicative

6.2          Apărarea de strategii retorice

6.3          Folosirea "frazelor ucigătoare"