ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Prezentarea ASOCIATIEI EURO ADULT EDUCATION (fosta EUROED)

ASOCIAŢIA EURO ADULT EDUCATION (fosta ASOCIATIA EUROED) a fost înfiinţată în 2005, şi are ca scop principal susţinerea educaţiei continue a adulţilor în România şi optimizarea acesteia în concordanţă cu standardele europene de educaţie şi training.

Priorităţile asociaţiei:

 • Susţinerea training-ului continuu al adulţilor în domenii diferite;

 • Introducerea în România a standardelor europene de certificare;
  Lobby şi consiliere referitoare la educaţia adulţilor / învăţare pe tot parcursul vieţii;

 • Vizite de studiu şi schimb de experienţă cu alte ţări europene;

 • Conceperea şi implementarea unor proiecte de cooperare transnaţionale şi europene.

ASOCIAŢIA EURO ADULT EDUCATION este:

 1. Furnizor de formare profesională a adulţilor, având autorizaţia Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti pentru programele de perfecţionare: "Manager de proiect" (cod COR 241919), "Formator" (Cod COR 241205), "Competenţe Antreprenoriale" (Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii) şi programul de specializare pentru ocupaţia de "Operator introducere, validare şi prelucrare date" (cod COR 411301)

 2. Membră EAEA (Asociaţia Europeană pentru Educaţia Adulţilor), cu sediul la Bruxelles http://www.eaea.org

 3. Reprezentanţă naţională pentru următoarele sisteme de certificare Europeană pentru competenţe de bază pe piaţa muncii:

  • Xpert - European Computer Passport, promovat de European Examination Center din Hanover, Germania - certificare în domeniul informatic

  • Xpert PBS (Xpert Personal Business Skills) promovat de Europäische Prüfungszentrale din Dortmund, Germania care are ca scop final formarea profesională de bază în domeniul competenţelor sociale / managementul de proiect

  • EBC*L®, (EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE* LICENCE) promovat de International Centre of EBC*L (Wien, Austria) şi coordonat de Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa e.V. (Paderborn, Germania) care are ca scop final formarea profesională de bază în domeniul economic / antreprenoriat