ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

''România Acasă - Diaspora Start Up''- depunerea dosarelor de constituire a societăților la OJRC

« Noutati

Publicat pe 11.02.2019
''România Acasă - Diaspora Start Up''- depunerea dosarelor de constituire a societăților la OJRC

Astăzi, 11.02.2019, este termenul limită pentru depunerea dosarelor de constituire a societăților comerciale din proiectul ''România Acasă - Diaspora Start Up'' - POCU/89/3/7/107619,  la Oficiile Județene ale Registrul Comerțului (OJRC).

Persoanele ale căror idei de afaceri au fost selectate, au beneficiat de sprijinul unui expert din cadrul parteneriatului proiectului, pentru realizarea dosarelor de înmatriculare și pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activităților întreprinderilor pe care le vor înființa. De asemenea, expertul a avut și sarcina de a verifica documentația, înainte de depunerea dosarelor la registrul comerțului.

Dosarele de constiturire a societăților cuprind urmatoarele documente:

 • Cerere de înregistrare - persoane juridice (formular tipizat ONRC);
 • Anexa 1 - înregistrare fiscală (formular tipizat ONRC);
 • Dovada rezervarii denumirii societatii;
 • Actul constitutiv semnat de asociați;
 • Declarația notarială pe propria răspundere că asociatul/ții nu au antecedente penale și că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi fondatori ai unei societăți comerciale;
 • Specimenul de semnatură a administratorului;
 • Copie acte de identitate asociați și administrator;
 • Dovada sediu social și sedii secundare daca este cazul;
 • Acord vecini + semnătura asociației de locatari - dacă este cazul;
 • Dovada Capital social eliberată de către Bancă;
 • Declaratie tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării și desfășurării activitatiilor (Formular tipizat ONRC);
 • Cerere de înregistrare a contractului de închiriere / comodat la AFP - care atestă dreptul de folosință a spațiului pentru sediului social (Formular tipizat ONRC) ;
 • Dovada achitării taxelor la ORC (122 lei - taxa constituire societate);
 • Imputernicire în cazul în care dosarul se depune de către o altă persoană.

 

După trei zile de la depunerea dosarului,  se vor ridica de la OJRC: rezoluția Directorului OJRC de autorizare a funcționării societății, certificatul de înregistrare și certificatul constatator  privind autorizarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul societății.

Aceste documente, împreună cu o copie a cărții de identitate și  dovada deschiderii contului bancar curent (care să cuprindă coordonatele contului bancar și numele băncii), trebuie transmise pe adresa oficială a proiectului diaspora@cccibv.ro până la data de 18.02.2019 pentru redactarea Contractului de Finanțare.