ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up'' – monitorizarea afacerilor înființate în cadrul proiectului

« Noutati

Publicat pe 29.05.2019
,,România Acasă - Diaspora Start Up'' – monitorizarea afacerilor înființate în cadrul proiectului

,,România Acasă - Diaspora Start Up'' – monitorizarea afacerilor înființate în cadrul proiectului

În perioada 28-29 mai 2019, experții responsabili cu activitatea de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, au efectuat vizite de monitorizare la fața locului, în Brașov, la două dintre societățile nou înființate, respectiv DORION INSTAL TERM SRL și DAILYROADS SRL.

Între experții proiectului și proaspeții antreprenori există un dialog continuu, în vederea efectuării unei monitorizări constante, asupra procesului de implementare a planurilor de afaceri.

Antreprenorii au încheiat contractele pentru spațiile de desfășurarea activităților, au încheiat contractele pentru utilități, au început procesul de obținere a avizelor și autorizațiilor și au demarat procesul de achiziție. 

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619.