ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

« Noutati

Publicat pe 29.11.2019
,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

,,România Acasă - Diaspora Start Up - activitati firme

Activitățile sunt în curs și la societatea înființată în cadrul proiectului nostru, de domnul Zărnescu Mihai Nicolae. Firma se numește ARY NICONS SERVICES SRL, are sediul în Brașov și are ca obiect de activitate Lucrări de pregătire a terenului.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: http://www.romaniacasa.ro