ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

« Noutati

Publicat pe 05.12.2019
,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

,,România Acasă - Diaspora Start Up - firma ALTES INVEST SRL

În data de 03.12.2019, activitatea de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, continuă prin vizita de monitorizare la firma ALTES INVEST SRL din Brașov, al cărei obiect de activitatea este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. La momentul vizitei, continuă lucrările de renovare din resurse proprii a imobilului din strada Postavarului, urmând a fi finalizată și achiziția mobilierului.

Activitatea de închiriere se desfășoară în două apartamente aflate în comodat în strada Lunga nr. 172. Promovarea activității de închiriere se face pe site-urile de specialitate, clientii apreciind apartamentele cu exeptional.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: http://www.romaniacasa.ro