ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up" – monitorizări firme mai 2020

« Noutati

Publicat pe 29.05.2020
,,România Acasă - Diaspora Start Up

,,România Acasă - Diaspora Start Up

,,România Acasă - Diaspora Start Up

Firmele înființate în cadrul  proiectului Proiectul "România Acasă - Diaspora Start Up" se află în perioada de sustenabilitate (a III-a etapă - Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate).

În luna mai, pe lângă activitatea de monitorizare la distanță a tuturor firmelor, am  putut efectua și vizite de monitorizare la fața locului la firmele: DORION INSTAL TERM SRL (Lucrări de intalațiile sanitare, de încălzire și aer condiționat) în data de 27.05.2020 și ARY NICONS SRL ARY NICONS SERVICES SRL (Lucrari de pregatire a terenului), în data de 29.05.2020.

Deși parcurgem o perioadă dificilă din punct de vedere economic, firmele se străduiesc să asigure continuarea funcționării afacerilor și menținerea locurilor de muncă nou create, pentru a-și putea îndeplini obiectivele și indicatorii asumați prin planurile de afaceri finanțate.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619.

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: https://www.romaniacasa.ro/