ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up", - POCU/89/3/7/107619 - Etapa a-III-a

« Noutati

Publicat pe 02.03.2020
,,România Acasă - Diaspora Start Up

Proiectul "România Acasă - Diaspora Start Up" a ajuns în cea de a III-a etapă - Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate. Durata de implementare a acestei etape este de 6 luni de la data finalizării celei de-a doua etape și reprezintă o perioadă de sustenabilitate a întreprinderilor înființate în cadrul proiectului.

În această perioadă, firmele vor asigura continuarea funcționării afacerilor și menținerea locurilor de muncă nou create precum și atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri finanțate.

In perioada de sustenabilitate, întreprinderile finanțate vor fi monitorizate de catre experții din cadrul proiectului, conform unei metodologii de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: https://www.romaniacasa.ro/