ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up" - POCU/89/3/7/107619 – etapa a III-a

« Noutati

Publicat pe 10.04.2020
,,România Acasă - Diaspora Start Up

Cea de a III-a etapă a proiectul "România Acasă - Diaspora Start Up" - Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate a acestora, a debutat cu activitatea de realizare a unei metodologii, ce are ca scop reglementarea acestei ultime etape care va dura șase luni.

In perioada de sustenabilitate, afacerile finanțate vor fi monitorizate de către echipa proiectului, pentru asigurarea sustenabilității întreprinderilor înființate, sustenabilitate care are în vedere inclusiv menținerea locurilor de muncă prevazute în planurile de afaceri (minim 2).

Experții noștri alături de experții coordonatorului proiectului, Camera de Comerț și Industrie din Brașov, lucrează la finalizarea Metodologiei de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora,  și a anexelor acesteia.

Metodologia detaliază procedurile pentru monitorizarea funcționaării și dezvoltării afacerilor finanțate, prin activități de supervizare și verificare, la distanță și la fața locului.

Componentele  principale ale sistemului de monitorizare sunt:

  • Elaborarea de Rapoarte tehnico-financiare lunare, întocmite de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost finanțate și care mai au un contrat valabil cu administratorii schemei de minimis;
  • Realizarea de vizite de monitorizare la fața locului (cel putin o vizită pentru fiecare întreprindere)
  • Realizarea rapoartelor de monitorizare pentru fiecare entitate

 

Experții proiectului vor analiza lunar rapoartele tehnico-financiare a functionarii afacerilor in perioada de sustenabilitate și pe baza acestora și a documentelor din evidența și contabilitatea firmelor, vor întocmi un raport care să sumarizeze situația firmelor și eventualele schimbări intervenite.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: https://www.romaniacasa.ro