ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up", - POCU/89/3/7/107619 – martie 2020

« Noutati

Publicat pe 30.03.2020
,,România Acasă - Diaspora Start Up

,,România Acasă - Diaspora Start Up

,,România Acasă - Diaspora Start Up

Starea de urgență instituită pe teritoriul României, cauzată de pandemia de COVID 19, afectează din păcate și activitatea întreprinderilor înființate în cadrul proiectului nostru.

O parte dintre întreprinderi doresc să-și întrerupă temporar activitatea, din motive de protecție a personalului și a clienților (cafenele și restaurante) și a scăderii considerabile a comenzilor.

Alte întreprinderi doresc să continue activitatea cu norma redusă de lucru a angajatilor, având în vedere micșorarea cererii pentru serviciile oferite de acestea (cum ar fi florării, firme ce realizează lucrări de terasamente, lucrări de întreținere peisagistică). Unde este cazul, antreprenorii și angajații își pot continua activitățile online (administrarea paginilor web si activitati conexe), de la domiciliu, pot continua activitățile de promovare sau de instruire online.

O mică parte dintre antreprenori își vor continua activitatea în mod normal, onorând contractele aflate în derulare.

Suntem alături de toți beneficiarii proiectului, le acordăm tot sprijinul și ne dorim ca această perioadă să fie cât mai scută și să ne continuăm sănătoși activitatea.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: https://www.romaniacasa.ro/