ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă - Diaspora Start Up - POCU/89/3/7/107619 – monitorizări firme februarie 2020

« Noutati

Publicat pe 24.02.2020
,,România Acasă - Diaspora Start Up - POCU/89/3/7/107619 – monitorizări firme februarie 2020

,,România Acasă - Diaspora Start Up - POCU/89/3/7/107619 – monitorizări firme februarie 2020

,,România Acasă - Diaspora Start Up - POCU/89/3/7/107619 – monitorizări firme februarie 2020

În luna februarie, activitatea de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, continuă atât prin monitorizarea de la distanță cât și prin vizitele de monitorizare la fața locului desfășurate în perioada 20 - 21.02.2020, la firmele ALTES INVEST SRL și GRADICONST SRL, ambele în municipiul Brașov.

Pe lângă derularea activităților principale și a activităților de marketing și de promovare a serviciilor oferite, în așteptarea tranșei a II-a de finanțare, cele două firme lucrează la finalizarea achizițiilor, deoarece luna februarie este ultima în care mai pot efectua plăți aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create.

Asociația Euro Adult Education este partener în cadrul proiectului ,,România Acasă - Diaspora Start Up", alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619

Detalii despre proiect gasiti pe site-ul proiectului: http://www.romaniacasa.ro