ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

ADULT-REG

« Proiecte finalizate

ADULT-REG

ADULT-REG

ADULT-REG

ADULT-REG

ADULT-REG

Titlul proiectului: Dezvoltarea și certificarea de noi programe de educație a adulților, in vederea solutionarii nevoilor de pe piata muncii la nivel regional (ADULT-REG)

 • Programul: Erasmus+
 • Acțiunea cheie: KA2 - Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici
 • Acțiune: Parteneriate strategice
 • Durata: 24 luni ( 01.09.2015 - 01.09.2017)
 • Numar referinta proiect: 2015-1-MK01-KA204-002828

 Scopul proiectului:

Ideea proiectului este de a răspunde nevoilor de formare existente la nivel regional în Macedonia și România. Nevoile de de formare de pe piața forței de muncă variază în diferite regiuni ale aceeași țari și nu sunt în general cunoscute suficient. Această situație este confirmată atât în ​​Macedonia și România. În consecință, programele de educație oferite de furnizorii de educație a adulților, de multe ori nu răspund în mod special acestor nevoi, ceea ce afectează atât ocuparea forței de muncă, cât și competitivitatea regională.

 

Obiective specifice:

 1. efectuarea unei analize a nevoilor regionale de educație și formare în două regiuni pilot din Macedonia și în două regiuni pilot din România;
 2. dezvoltarea printr-un proces de cooperare transnațională și de schimb de expertiză și experiență, a  patru programe de educație a adulților pe țară (două pe regiune), care să satisfacă deficitul de competențe regionale;
 3. autorizarea acestor programe de către autoritățile naționale competente;
 4. organizarea de cursuri pilot în Macedonia și România și diseminarea programelor către alți furnizori de educatie a adulților.

Procesul v-a implica furnizorii de educatie și formare regionali în evaluarea necesităților, dezvoltarea curriculei de formare, precum și în procedura de certificare.

Expertiza privind evaluarea, dezvoltarea programelor precum și a metodologiei de formare va fi asigurată DVV International.

Autoritățile naționale competente vor fi invitate la ședințele și ateliere de formare pentru a lua parte la dezbaterile privind provocările oferite de certificarea unor noi programe de formare.
Proiectul va efectua, de asemenea, o diseminare largă a rezultatelor obținute. Va fi organizată o conferință regională (eveniment multiplicator) pentru promovarea rezultatele proiectului. Noul curriculum va fi diseminat tuturor furnizorilor de educația adulților interesați. În plus, factorii de decizie vor fi invitați să se concentreze mai mult pe nevoile pieței forței de muncă regionale iari furnizorii de educația adulților vor fi, de asemenea, încurajați să gândească în termeni regionali în dezvoltarea programelor lor. Acest lucru va consolida rolul lor în regiune și este de așteptat să conducă la o mărire a ratei de participare a adulților în programe educaționale. Impactul pe termen mediu și lung va fi întărirea competitivității regionale.

Parteneriatul proiectului:

Aplicant: Lifelong Learning Center, Macedonia  - www.lifelonglearning.mk

Parteneri:

 1. DEUTSCHER VOLSHOCHSCHUL- Verband EV (DVV Internaționl), Germania - www.dvv-international.de
 2. ASOCIAȚIA EURO ADULT EDUCATION (fosta ASOCIAȚIA 'EUROED'), România - www.euro-ed.ro
 3. Institutul de Dezvoltare Comunitară, Macedonia - www.irz.org.mk
 4. Opstinska javna USTANOVA - Otvoren Graganski Univerzitet za dozivotno ucenje Joska Svestarot Strumica, Macedonia;
 5. Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai, Oradea, România - www.bibliobihor.ro 
 6. Școala Populară de Arte și Meserii, Râmnicu-Vâlcea, România.

Activitati si întâlniri transnaționale:

 •  04.12.2015- Skopje/Macedonia -  Intâlnirea de lansare a avut loc la sediul promotorului proiectului - Centrului de învățare pe tot parcursul vieții  din Skopje.
 • 19 - 24.03.2016 - Bonn/Germania - Activitate de formare - Instruirea cu privire la dezvoltarea programelor de educație pentru adulți a avut loc la sediul DVV International din Bonn. In cadrul grupurilor de lucru participanții au avut oportunitatea să lucreze la dezvoltarea unui program de educația adulților, să discute și să facă schimb de experiență. Activitatea de învățare a fost însoțită de vizite la instituții germane din domeniul educației adulților. Vizitele la VHS Rhein- Sieg și Bundesinstitut für Berufsbildung Bibb (Institutul Federal pentru Formarea Profesionala) au oferit informații privind legăturile programelor AE și nevoile pieței muncii din Germania. Participanții au avut ocazia, de asemenea, să viziteze sediul VHS Köln.
 •  8 - 11.04.2016 Bucuresti/Romania - Cea de a -II a întalnire transnațională a a fost dedicata  stabilirii  metodologiilor și planificării cercetării, în vederea stabilirii nevoilor regionale de educație și formare în cele patru regiuni (2 din Macedonia si 2 din România). Startul cercetării va avea loc în luna mai și se va încheia cu un raport de evaluare ca prim rezultat intelectual, la sfârșitul lunii august 2016.
 • 24 - 25.08.2016- Bonn/Germania - În cea de a treia întâlnire transnațională a proiectului, a fost prezentat studiul realizat cu privire la piața regională a muncii în cele patru regiuni din România și Macedonia. Partenerii de proiect au identificat 18 programe potențiale de educatie a adultilor (EA), care vor fi discutate în detaliu în următoarele întâlniri. Programele corespund nevoilor pieței muncii specifice regiunilor.
 • 29.09.2016 - Skopje/Macedonia - Cea de a patra întâlnire a proiectului a fost dedicată lucrărilor privind primul pachet de programe EA. Partenerii implicați în proiect au lucrat la finalizarea listei de programe care urmează să fie dezvoltate în următoarea perioadă. Pentru primul pachet de programe EA, partenerii au încheiat împreună conținutul și au identificat rezultatele învățării. In plus, a fost discutată și încheiată structura comună a programelor.
 • 16.12.2016 - București/România - În cea de a cincea întâlnire transnațională a proiectului a fost definit în detaliu cel de al doilea pachet de programe de EA. Au fost identificate modulele specifice și temele pentru a fi dezvoltate în continuare. De asemenea au fost prezentate actualizările aduse  primului pachet de programe EA. Experții DVV  International au oferit informații și comentarii cu privire la structura și dezvoltarea programelor.

Cele opt programe de Educatia Adultilor, care sunt în stadiu de dezvoltare și sunt în concordanță cu rezultatele cercetării sunt:

1.  Regiunea Sud-Vest din Macedonia

 • Utilizarea competențelor TIC în producția agricolă
 • Job shadowing

2.  Regiunea Polog din Macedonia:

 • Managementul Cooperativelor Agricole
 • Dezvoltare personală

3.  Regiunea Nord-Vest din România

 • Turismul rural - o alternativă sustenabilă
 • Producția agricolă ecologică și producerea de alimente

4.  Regiunea Sud-Vest din România

 • Educația civică pentru o mentalitate deschisă și de success pe piața muncii
 • Dezvoltarea abilităților personale pentru tineri

 

 • 17.02.2016, Bonn/Germania: Cea de a șasea întâlnire a proiectul s-a desfașurat la sediul DVV International din Bonn și a fost dedicată revizuirii programelor de educaţia adulţilor elaborate în vederea certificării şi pilotării acestora în cele patru regiuni. Participarea cursanţilor la aceste programe va înlesni accesul lor la ofertele de angajare de pe piaţa muncii, contribuind la încurajarea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • 06.06.2017 - Skopje, Macedonia - Conferința de promovare a abordării regionale pentru dezvoltarea programelor de educație pentru adulți. În sala de conferințe a Hotelului Elite Plaza din Skopje, Macedonia, s-a desfășurat conferința finală a proiectului Adult Reg, finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Conferința a fost organizată de coordonatorul proiectului Lifelong Learning Center (Centrul de învățare pe tot parcursul vieții) din Skopje Macedonia. Scopurile conferinței au fost: de a promova abordarea regională a dezvoltării programelor de educație pentru adulți, de a disemina rezultatele proiectului și de a împărtăși experiența dobândită în procesul de dezvoltare a rezultatelor intelectuale către părțile interesate la nivel național și internațional.

Pliantul proiectului care include informații generale despre proiect a fost realizat în trei limbi: română, macedoneană și engleză. Varianta în limba româna poate fi descarcata aici.