ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Consiliere, formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural - FAR

« Proiecte finalizate

Consiliere, formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural - FAR

ASOCIATIA 'EUROED' in calitate de beneficiar, implementeaza incepand cu data de 2 august 2010, proiectului strategic “Consiliere, formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural - FAR”, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, conform contractului POSDRU/83/5.2/S/59260.

Proiectul are durata de 3 ani (august 2010 – august 2013) si va fi implementat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie din Braşov şi S.C. Gicerova S.R.L. din Râmnicu-Vâlcea, în trei regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud-Vest Oltenia.