ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

iRemember

« Proiecte finalizate

iRemember

iRemember

iRemember

iRemember

iRemember

Eramus + KA2 - Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613)

Durata: 24 luni, 01-09-2014 - 31.08.2016

Program: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices,

Action: Strategic Partnerships addressing more than one field

Field: Adult Education

Proiectul iRemember intenționează să experimenteze în 6 țări europene, "Laboratoare de memorie", care oferă activități intergeneraționale (implicând seniori, profesori/tutori și tineri), care vizează actualizarea competențelor profesorilor/formatorilor și oferirea unei alternative informale de învățare a istoriei în școli. Fiecare "Laborator de memorie", se va concentra pe o temă de "conflict" (de exemplu, tranziția de la comunism la economia de piață în România, "problemele" din Irlanda de Nord etc ..) iar rezultatele obținute de laboratoarele intergeneraționale vor fi virtualizate prin platforma online Haatch și puse la dispoziția publicului ca un muzeu virtual de memorie.

Proiectul va dezvolta:

-        O metodologie de gestionare a laboratoarelor de învățare intergeneraționale;

-        Un curs de formare pentru profesori / tutori;

-        Un program de instruire on-line pentru studenți;

-        Un procesul de virtualizare a laboratoarelor.

Metodologia IRemember are ca scop:

-        Îmbunătățirea competențelor / aptitudinilor profesorilor și formatorilor prin intermediul unui  instrument durabil și interactiv pentru învățarea  non-formală și predarea alternativă a istoriei contemporane;

-        Sprijinirea interacțiunii dintre generații, implicând persoane în vârstă și tineri ca principali actori care abordează problemele emergente (conflictele) cu rădăcini istorice, dar cu impact concret asupra prezentului;

-        Sprijinirea incluziunii sociale a cetățenilor în vârstă prin implicarea acestora în laboratoare, experientând  metoda "storytelling" cu ajutorul tinerilor,  permițându-le să-și  împărtășească amintirile și poveștile personale, dobândirea unui opinii externe cu privire la aceste fapte și contribuind în mod activ la crearea unei "memorii comune";

-        Sprijinirea incluziunii tinerilor în viața democratică prin abordare cetățeniei active și participative;

-        Promovarea utilizării TIC și a instrumentelor  web 2.0 pentru a crea o viziune comună socială și participativă,  o "memorie comună" despre subiecte și probleme specifice;

-        Definirea unui instrument eficient pentru a fi utilizat în politicile și activitățile de soluționare a conflictelor.

Parteneriatul proiectului

Aplicat: Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento, Italia   www.cesfor.net

Parteneri:

-        ASOCIATIA EUROED - România- www.euro-ed.ro 

-        North West Play Resource Centre - Irlanda - www.derryplayhouse.co.uk

-        Adult Education and Lifelong Learning - Armenia

-        CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA - Spania - www.cece.es

-        Centro de Estudos e Formação Aquiles Estaço, Lda - Potugalia - www.epfavidigueira.pt

-        UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA  Italia - www.uniroma1.it

Intalniri transnationale

  1. Prima întâlnire a proiectului a avut loc la Roma/Italia în perioada 22-23 ianuarie 2015 .
  2. Cea de a doua întîlnire din cadrul proiectului iRemember, s-a desfășurat în perioada 20-21 aprilie 2015, la Vidigueira, în Portugalia - vezi aici filmul de prezentare a proiectului iRemember
  3. A treia întâlnire a partenerilor s-a desfășurat la București, în perioada 29-30 octombrie 2015.

Pliant proiect_iRemember

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.