ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

KANT - Competente Antreprenoriale de Nivel European, ID 61396

« Proiecte finalizate

ASOCIATIA 'EUROED' in calitate de partener, implementeaza proiectul strategic "KANT - Competenţe Antreprenoriale de Nivel European"

Finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale" - prin contractul cu numărul  POSDRU/92/3.1/S/61396 - mai multe detalii »