ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Let Europe Know about Adult Education /Permiteti Europei sa afle despre educația adulților (LEK)

« Proiecte finalizate

Let Europe Know about Adult Education /Permiteti Europei sa afle despre educația adulților (LEK)

Let Europe Know about Adult Education /Permiteti Europei sa afle despre educația adulților (LEK)

Proiectul "Let Europe Know about Adult Education / Permiteti Europei sa afle despre educația adulților" (LEK)
Referință proiect: 2015-1-DE02-KA204-002327

Erasmus + / Parteneriatul Strategic K2
Perioada de desfașurare: 01.10.2015 - 30.09.2018
Responsabil proiect: Katholische Erwachsenenbildung Deutschland e.V. (Germania)
Follow-up proiect InfoNet

Site web: https://www.let-europe-know.eu/

Cercetarea a arătat că mai multe grupuri-țintă, inclusiv studenții adulți și profesioniștii din domeniul educației adulților, pot fi cel mai bine abordați într-o manieră jurnalistică. Prin urmare, mijloacele jurnalistice, cum ar fi articolele jurnalistice, campaniile, media online și mass-media joacă un rol important în ridicarea nivelului de cunoștințe și a conștientizării despre învățare ca adult. Cu toate acestea, instituțiile de învățământ pentru adulți adesea nu dispun de personal cu experiență în activitățile media și jurnalistice. Educatorii pentru adulți nu știu și nu sunt instruiți cu privire la modul de abordare și cum să transfere mesajul într-un mod jurnalistic.

 Competența jurnalistică

Acesta este primul proiect care abordează competența jurnalistică ca o competență profesională importantă a personalului din domeniul educației adulților. În timp ce unele universități oferă studii în domeniul educației pentru adulți, știm că există totuși un număr mare de cadre didactice pentru adulți care nu au pregătire formală în domeniul educației adulților și, în special, în activitatea jurnalistică. Prin urmare, obiectivul principal al proiectului este de a crește profesionalismul și calitatea în sectorul educației adulților, acordând o atenție deosebită activității de informare a personalului din domeniul educației adulților. Actorii din domeniul educației adulților trebuie să își îmbunătățească competențele în comunicare, în special cu actorii altor țări, medii și culturi.

 InfoNet ca punct de plecare

Fundamentul  și punctul de plecare al acestui parteneriat strategic este rețeaua europeană InfoNet Educația adulților Grundtvig (www.infonet-ae.eu), care s-a dezvoltat începând cu anul 2005 și este acum un portal informativ cuprinzător privind educația adulților în Europa, bazat pe contribuții jurnalistice profesioniste ale corespondenților din întreaga Europă. Pe baza acestei experiențe, consorțiul consideră că este necesară difuzarea informațiilor și raportarea privind tendințele, rezultatele proiectului / cercetării, evoluțiile, cele mai bune practici și știrile din domeniul educației adulților din întreaga Europă.

 Formare și promovare

Prin urmare, OBIECTIVELE principale ale proiectului sunt:

1.      Îmbunătățirea competențelor educatorilor pentru adulți printr-o mai bună pregătire și înțelegere a modului cum:

 • să scrieți articole jurnalistice pentru imprimare și mass-media online
 • să raportați despre educația adulților în mass-media
 • să crească competențele educatorilor adulți în scris despre educația adulților
 •  pentru o audiență europeană
 • să scrieți pentru cititorii care trăiesc într-un alt mediu geografic, cultural, politic și educațional
 • să scrieți articole relevante și ușor de înțeles pentru grupurile țintă
 • să scrieți articole pentru EPALE

2.      Sensibilizarea și promovarea educației adulților în Europa prin:

 • dezvoltarea de cursuri și instrumente privind îmbunătățirea gradului de conștientizare și de cunoaștere a cetățenilor în ceea ce privește învățarea în rândul adulților, ceea ce înseamnă o creștere a criteriului de învățare de-a lungul vieții prin activități jurnalistice
 • atingerea și informarea publicului larg cu privire la educația adulților prin intermediul mijloacelor jurnalistice
 • profesionalizarea personalului din învățământul pentru adulți pe căile jurnalistice de lucru
 • oferirea de stimulente și expertiză comunității educaționale pentru adulți pentru inițierea mai multor activități jurnalistice în domeniul învățării în rândul adulților
 • măsuri de conștientizare privind numărul mare de persoane cu niveluri scăzute de alfabetizare
 • îmbunătățirea nivelului competențelor-cheie și a competențelor transversale ale personalului din domeniul educației adulților
 •  îmbunătățirea absorbției TIC în activitatea educației adulților
 • schimbul de exemple de bune practici privind modul de informare cu privire la nivelurile scăzute de alfabetizare în rândul adulților
 • schimbul de experiențe privind modul de abordare a cursanților defavorizați (în special cu niveluri scăzute de alfabetizare)
 •  informarea și motivarea factorilor de decizie naționali, regionali și locali de a investi în învățarea pe tot parcursul vieții.

Proiectul își va dezvolta produsele în trei faze:

- Anul 1 DEZVOLTARE: Primul an de proiect se va axa pe dezvoltarea rezultatelor intelectuale: o casetă de instruire: "Jurnalism pentru educatorii pentru adulți", împreună cu un joc de simulare "Jurnalism și alfabetizare", un instrument de e-learning "Jurnalism pentru educatorii pentru adulți ", inclusiv un manual privind metodologia webinar și o broșură privind" Informarea Europei despre educația adulților ".
- Anul 2 TESTARE: al doilea an de proiect va fi desemnat pentru consultarea națională privind produsele dezvoltate. Partenerii vor testa IO în situații de învățare / instruire sau vor întreba experți pentru feedbackul lor asupra produselor.

- Anul 3 "ROLL-OUT": în timpul anului final de proiect toți partenerii vor organiza evenimente multiplicatoare la nivel național pentru a prezenta și primi feedback asupra proiectului și a produselor sale.

Parteneriatul proiectului:


Rezultatul proiectului - un set de instrumente de învățare (ghid) care să ofere instructorilor din domeniul educației adulților, abilitățile necesare pentru o mai bună comunicare, pentru a putea face educația adulților mai vizibilă în mass-media și pentru munca în relațiile publice. îl puteţi găsi accesând următorul link: https://www.let-europe-know.eu/lek-toolbox-in-romanian/