ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Plan de acțiune pentru validare și educație non-formală a adulților AVA

« Proiecte finalizate

Plan de acțiune pentru validare și educație non-formală a adulților AVA

Plan de acțiune pentru validare și educație non-formală a adulților AVA

Plan de acțiune pentru validare și educație non-formală a adulților AVA

 • Programme: Erasmus+ 
 • KA2 - Cooperation and Innovation for Good Practices
 • Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
 • Action:  Strategic Partnerships
 • Field: Strategic Partnerships for adult education
 • Perioada de derulare: 01-09-2014 - 31.08.2016 (24 luni)
 • Ref. Number: 2014-1-BE02-KA204-000426

Descrierea proiectului

Statele membre ale Uniunii Europene, ar trebui să aibă implementate sistemele de validare până în anul 2018. Consorțiul AVA consideră că statele membre se vor confrunta cu mari provocări (unele vor întâmpina chiar rezistență), în punerea în aplicare a unor astfel de sisteme și, prin urmare, acestea ar trebui să fie sprijinite mai mult. Un rol important ar putea fi jucat de furnizorii de educație a adulților și de factorii interesați de educație, care sunt de multe ori organismele de punere în aplicare a sistemelor de validare. Prin analizarea instrumentelor și metodologiilor din diferite țări europene și propunerea de soluții din perspectiva societății civile, acest proiect va contribui la reducerea fragmentării sistemelor de validare la nivelurile politicilor și practicilor.

Grupul țintă

Grupurile țintă directe sunt furnizori de educație a adulților, precum și factorii politici de decizie la nivel național și european care se ocupă cu sistemele de validare. Grupurile țintă indirecte sunt persoanele participante în procesul de învățare care provin din medii defavorizate.
Consorțiul AVA a decis să se concentreze pe grupurile dezavantajate, deoarece consideră că validarea este unul dintre instrumentele cheie ale învățării pe tot parcursul vieții care permite oamenilor să evolueze pe verticală și orizontală în viața și cariera lor personală. Potrivit consorțiului AVA, validarea ar trebui să fie considerată un drept. Toți cetățenii ar trebui să poată participa la activitățile de validare, ca o oportunitate de a doua șansă; duce la creșterea motivației pentru învățarea pe tot parcursul vieții și ajută la reducerea decalajului dintre cererea și oferta de locuri de muncă, prin recunoașterea competențelor dobândite în afara sistemului formal de învățare.

Rezultate:
Rețeaua va:

 Partneriatul proiectului:

 1. European Association for the Education of Adults - Brussel / Belgia - www.eaea.org  - Coordinator
 2. Learn for Life - Utrecht / Olanda www.platformlearnforlife.nl
 3. KERIGMA Kerigma, Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos (Kerigma - Innovation and Social Development) - Portugal  www.kerigma.pt
 4. Verband Österreichischer Volkshochschulen (The Association of Austrian Adult Education Centres) - Viena/Austria - www.vhs.or.at
 5. ASOCIATIA EUROED - Bucharest / Romania - www.euro-ed.ro
 6. Nordic Network for Adult Learning - Oslo/Norvegia - www.nordvux.net

Studiu

European Inventory publicat recent de către Comisia Europeană prezintă provocări noi legate de validare: accesul, conștientizarea și recunoașterea socială a potențialului de validare, sustenabilitatea financiară, coerența, profesionalizarea personalului și colectarea de date (ceea ce înseamnă că nicio analiză de progres sau cost-beneficiu nu este disponibilă) și fragmentarea.

Acestea sunt principalele provocări care ar trebui examinate mai bine pentru a ajuta la dezvoltarea în continuare a sistemele de validare.

Consorțiul AVA va face acest lucru prin intermediul unui chestionar adresat furnizorilor de educație a adulților și reprezentanților societății civile.

Studiul a fost lansat pe 24 februarie și va fi deschis până la sfârșitul lunii aprilie 2015.

Vă rugăm să ne ajutați, contribuind la dezvoltarea unor sisteme de validare mai bune în Europa!

Mai multe detalii despre activitățile proiectului le puteti urmări pe: http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/ava.html

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.