ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

« Proiecte finalizate

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

,,România Acasă – Diaspora Start Up” - POCU/89/3/7/107619

Asociația Euro Adult Education, în calitate de partener, implementează începând din septembrie 2017, alături de Camera de Comerț și Industrie din Brașov - lider de parteneriat și Asociația ,,Românii în Italia" - partener 2, proiectul ,,România Acasă - Diaspora Start Up", cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, conform contractului de finanțare POCU/89/3/7/107619.

Proiectul are durata de 36 de luni (2017-2020) și are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 200 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Centru în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea înființării a 26 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană și crearea de 52 de noi locuri de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 6.989.390,54 lei.

Activitățile proiectului sunt:

 • A 0.1 Activitate transversală managementul proiectului;
 • A.0.2 Activitate transversală de informare și publicitate a proiectului;
 • A.0.3 Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetară;
 • A.I.1 Campanie de promovare;
 • A.I.2 Detalierea metodologiei și selectarea grupului țintă;
 • A.I.3. Furnizarea programului pentru competențe antreprenoriale;
 • A.I.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
 • A.II.1. Consiliere și sprijin;
 • A.II.2. Sprijin pentru înființarea întreprinderilor;
 • A.II.3 Monitorizarea și dezvoltarea afacerilor înființate;
 • A.II.4 Semnarea contractelor de subvenție și decontarea ajutorului de minimis;
 • A.III.1 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 200 de persoane, dintre care 15 șomeri; 35 de persoane inactive (în special studenți); 150 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Din cele 200 de persoane minim 30% sunt femei.

Condițiile pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru înscrierea în grupul țintă sunt:

 • să aibă vârsta peste 18 ani;
 • să aibă reședința sau domiciliul în unul dintre cele 6 judete ale Regiunii de Dezvoltare Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;
 • să intenționeze să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă;
 • să posede cetățenie română;
 • Să facă dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă;
 • să demonstreze experiență antreprenorială:
  • prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate;
  • prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere;
  • demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă, de colaborare sau alt document în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului;
  • demonstrează cunoștiințe de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea.

 Toate cele 200 de persoane din Grupul Țintă vor fi implicate în programul de formare antreprenorială și vor putea participa la concursul pentru selectarea planurilor de afaceri, dar numai 26 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor fi implicate în:

 • activitățile de consiliere, consultanță și mentorat;
 • implementarea planurilor de afaceri;
 • activitatea de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

 Cursul de dezvoltare antreprenorială, se va desfășura în Regiunea de Dezvoltare Centru și va avea o durată totală de 42 de ore, din care:

 • parte teoretică (27 ore): legislația aplicabilă mediului de afaceri; managementul afacerii; strategia de dezvoltare a afacerii; marketing și promovare; analiza macroeconomică și plasare pe piața; analiza cost-beneficiu;
 • parte practică (15 ore): elaborarea planului de afaceri.

 Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri: obiective, activități, rezultate, indicatori;
 • analiza SWOT a afacerii;
 • schema organizatorică și politica de resurse umane;
 • descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.

 

Selectarea planurilor de afaceri se va face pe baza unei Metodologii de selecție ce va conține:

 • descrierea detaliată a procesului de selecție prin organizarea unui concurs de idei de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Centru:
 • condițiile generale și specifice de participare la procesul de selecție;
 • modalitățile prin care se va face publicitate procesului de selecție;
 • structura dosarului pentru participarea la procesul de selecție;
 • modelul de plan de afaceri care trebuie folosit pentru a putea participa la concurs.

            Acordarea finanțării, în vederea înființării și funcționării afacerilor proprii, se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis. Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe: tranșa inițială (maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis) și o tranșă finală.

Vă invităm să intrați pe site-ul proiectului  ,,România Acasă - Diaspora Start UP” http://www.romaniacasa.ro  să vă informați despre proiect și activitățile pe care le presupune. Dacă vă încadrați în grupul țintă și doriți să vă înscrieți în proiect, o puteți face completând formularul de înscriere online , până în data de 31.01.2018  pe pagina http://www.romaniacasa.ro/inscriere/