ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION Str. Feleacu,Nr 4, Bl.10 A, Ap. 2 , sector 1, Bucuresti, cod postal 014185 0729785264, 0767564220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro

RURAL FORCE – FORmare, CErtificare, șanse în plus la angajare!

« Proiecte finalizate

RURAL FORCE – FORmare, CErtificare, șanse în plus la angajare!

ASOCIAȚIA 'EUROED' în calitate de partener, implementeaza începand cu data de 31.03.2014, proiectului strategic " RURAL FORCE - FORmare, CErtificare, șanse în plus la angajare!", cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", conform contractului POSDRU/135/5.2/S/128962.

Proiectul are durata de 18 luni iar obiectivul general este: contribuția la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității în mediul rural, în regiunile de dezvoltare Centru, Nord - Vest și București-Ilfov, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru 940 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin activități de informare și consiliere profesională.

Parteneriatul proiectului

S.C.MPA S.R.L. - Sibiu - Lider de parteneriat

ASOCIAȚIA 'EUROED'- București - partener 1

Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman - Alba Iulia - partener 2

Asociaţia INCEPTUS ROMANIA - Cluj Napoca - partener 3

BPI S.R.L. ITALIA - Milano, Italia - partener  4

 

Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul proiectului  http://rural-force.mpa-sibiu.ro/