ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

« Proiecte finalizate

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

Sistem de testare a competențelor de limbi străine FACTS

Titlul proiectului: Sistem de testare a competențelor de limbi străine (FACTS) /Foreign Language Assesment of Competences Test System (FACTS)
Număr: 2013-1-DK1-LEO05-06944

Proiectul este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Învățare pe toată durata vieții, subprogramul Leonardo da Vinci, Transfer de inovație. 

 

Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul principal al acestui proiect este de a veni în sprijinul:

  • imigranților și a descendenților acestora, pentru obținerea de documente care să le ateste competențele lingvistice în limba lor maternă sau în limba părinților lor, astfel încât aceștia să poată trăi și lucra într-o societate tot mai complexă, să consolideze relația lor cu piața forței de muncă și pentru a obține acces la programe de educație continuă.
  • persoanelor care vor să lucreze într-o țară străină, pentru a afla la ce nivel cunosc o limbă străină,
  • tururor personaleor care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a unei limbi străine

Pentru aceasta, vom dezvolta în continuare un test interactiv în limba engleză, franceză, italiană, spaniolă și germană, apoi în arabă, turcă și chineză. Testul va fi proiectat pentru a include limbile imigranților ca limbă de instruire. Acest lucru va face posibil pentru imigranți și emigranți,  evaluarea cu ușurință și precizie a competențelor lor în limba maternă/părinților. Grupul țintă va avea apoi posibilitatea de a include în cererile de locuri de muncă sau de înscriere în programe educaționale sau de certificare a  competențelor, o documentație clară a abilităților lor lingvistice generale.

Ne așteptăm ca, în viitor, mulți imigranți să profite de această posibilitate gratuită și ușor accesibilă de evaluare  a competențelor lingvistice. Atestarea acestor abilități speciale va duce la o mai bună includere a lor pe  piața muncii, le-ar oferi un avantaj competitiv, deoarece multe locuri de muncă includ sarcini în care este esențială abilitatea de a utiliza o limbă străină.
Scopul secundar al acestui proiect este de a crește numărul de imigranți și descendenți ai acestora care se înscriu în programe de educație continuă.

Parteneriatul

 Applicant co-ordinator

Studieskolen Copenhaga - Danemarca

 

Parteneri

Folkuniversitetet - Suedia

ASOCIATIA EUROED - Romania

Studieforbundet Folkeuniversitetet -Norvegia

International Certificate Conference Languages - Germania

 

Parteneri asociați

DAFNIKENTROEPAGGELMATIKIS KATARTISIS - Grecia

Volkshochschule Frankfurt am Main- Germania

Dansk Industri - Danemarca

Fagligt Fælles Forbund DK - Danemarca

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS - Norvegia