ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

SOS - Social Inclusion of Students/Learners with Special Needs into Mainstream VET and Labour Market

« Proiecte finalizate

SOS - Social Inclusion of Students/Learners with Special Needs into Mainstream VET and Labour Market

SOS - Social Inclusion of Students/Learners with Special Needs into Mainstream VET and Labour Market

Proiectul SOS – Includere socială  a formabililor cu nevoi speciale în activităţi de educaţie şi training vocaţional, precum şi pe piaţa muncii este o reţea tematică care reuneşte organizaţii din toată Europa şi care doreşte să răspundă problemelor  de părăsire timpurie a şcolii.

Concentrându-se pe incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale, reţeaua SOS oferă cunoştinţe, metode şi tehnici de lucru cu grupul ţintă, facilitând totodată chiar şi acesul la informaţiile oferite de practicienii cu vastă experienţă în acest domeniu.

SOS doreste sa contribuie la creșterea participării oamenilor de toate vârstele la activitati de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv a celor cu nevoi speciale și a grupurilor dezavantajate, indiferent de nivelul lor socio-economic

Prin intermediul proiectului se urmareste încurajarea utilizarii optime a rezultatelor, produselor și proceselor inovatoare și schimb de bune practici în domeniile reglementate de programul de învățare continuă, în vederea îmbunătățirii calității educației și formării profesionale.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati si site-ul proiectului  www.sosnetwork.eu

 

Buletine informative

Newsletters

- SOS 1st Newsletter

- SOS 2nd Newsleter

- SOS 3rd Newsletter

- SOS 4th Newsletter

- SOS 5th Newsletter