ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Cetateanul în Primul Rând

« Proiecte in derulare

Cetateanul în Primul Rând

Cetateanul în Primul Rând

Cetateanul în Primul Rând

Cetateanul în Primul Rând

Cetateanul în Primul Rând

NOU!  Ne gasiți acum și pe Facebook la  https://www.facebook.com/Cet%C4%83%C5%A3eanul-%C3%AEn-Primul-R%C3%A2nd-695264617241344/?fref=ts

Cetăţeanul în primul rând

Proiectul "Cetăţeanul în primul rând" a luat naştere ca urmare a unei discuţii avute cu Dr. Alfred Pfaller, directorul Fundaţiei Friedrich Ebert (FES) în România din acea vreme, la  o întâlnire a experţilor germani organizată de Ambasada Germaniei din Bucureşti. Ideea de proiect pe care am prezentat-o d-lui Pfaller, a fost apreciată şi am fost rugată să dezvolt un proiect care să fie derulat pe o perioadă de un an. Au urmat mai multe întâlniri în care au fost discutate şi analizate propunerile mele, după care proiectul s-a închegat ajungând la forma actuală.

Datorita necesitii implicarii cetatenilor in viata comunitatii, oamenii erau pasivi şi veşnic nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă în localitatea lor şi de atitudinea funcţionarilor din Administraţia Publică Locală.

Proiectul "Cetăţeanul în primul rând" a început în anul 2005, şi datorită rezultatelor acestuia şi a impactului pe care l-a avut în comunităţile locale, continuă şi astăzi.

Scopul proiectului este: educaţia cetăţenilor pentru implicarea activă în viaţa comunităţii.

În vederea atingerii acestui scop general, proiectul are în vedere 4 obiective principale:

-      Crearea unei reţele naţionale de facilitatori comunitari în 30 localităţi;

-      Instruirea şi perfecţionarea facilitatorilor comunitari;

-      Informarea cetăţenilor din cele 30 de localităţi cu privire la democraţia participativă;

-      Formarea unor deprinderi de bază ale cetăţenilor pentru participarea activă la viaţa comunităţii.

 Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

-        30 de persoane selectate din 30 localităţi care vor fi pregătiţi pentru a deveni facilitatori comunitari;

-        cetăţenii obişnuiţi din cele 30 de localităţi,

Alături de beneficiarii direcţi vor fi implicate administraţiile publice locale ale tuturor localităţilor şi comunităţile în ansamblu.

 Etapele proiectului:

1.     Lansarea proiectului şi selecţia comunităţilor şi a persoanelor responsabile în fiecare localitate.

Încă de la început, au existat criterii de selecţie a acestor localităţi, astfel că au fost selectate în proporţii egale: oraşe mari, oraşe mici şi comune pentru a putea face o analiză referitoare la impactul proiectului. Aşa cum era de aşteptat, proiectul a avut un succes mult mai mare în localitaţile mici, respectiv comune.

2.     Culegerea informaţiilor şi reacţiilor privind nevoile şi deschiderea  cetăţenilor în domeniul democraţiei

3.     Formarea facilitatorilor comunitari în 2 seminarii naţionale.

La primul seminar participanţii:

Ø  şi-au însuşit metodele de implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor din comunitate (întâlniri publice, comitete de consultare cetăţenească, grupuri de iniţiativă, audieri şi dezbateri publice);

Ø  s-au familiarizat cu legislaţia privind democraţia participativă şi reprezentativă, legile privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţă în activitatea administraţiei publice, drepturile cetăţenilor aşa cum sunt ele stipulate în Constituţia României şi în tratatele internaţionale;

Ø  au primit informaţii asupra rolului, atribuţiilor şi competenţelor funcţionarilor publici, informaţii despre Consiliul local şi Primărie, Consiliul Judeţean şi Prefectură;

Ø  au fost informaţi cu privire la etapele elaborării bugetelor locale.

La al doilea seminar de formare, participanţii:

Ø  şi-au însuşit metodele de comunicare cu cetăţenii;

Ø  au dobândit abilităţi de comunicare şi lucru cu grupurile;

Ø  s-au familiarizat cu  etapele şi mijloacele de prezentare;

Ø  au dobândit competenţe de formatori.

4.     Organizarea şi desfăşurarea seminariilor locale cu cetăţenii în fiecare din localităţile incluse în proiect pe parcursul a 3 ani (aproximativ 10 seminarii pe an);

5.     Evaluări parţiale şi evaluări anuale ale proiectului. 

La primele seminarii de formare a facilitatorilor comunitari am beneficiat de sprijinul mai multor experţi în domeniul democraţiei din Germania şi a unui expert român din partea Pro Democraţia. De asemenea la unul din seminariile locale, respectiv cel de la Voroneţ am avut privilegiul de a avea ca invitat pe reprezentantul Comisiei Europene - Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură,  doamna Elisabeth Bittner.

Proiectul are un mare impact în rândul cetăţenilor, deoarece pe lângă partea teoretică, care pune accent pe democraţia participativă şi drepturile cetăţenilor, are şi o parte foarte pragmatică şi anume elaborarea planurilor de acţiune pentru problemele identificate de către cetăţeni şi mai ales punerea în aplicare a acestora.

La sfârşitul celor 5 ani de implementare a proiectului, pot aprecia în calitatea mea de coordomator a acestui proiect, că în primul rând a avut loc o schimbare a atitudinii cetăţeanului,

Cred că este importantă în special schimbarea atitudinii cetăţeanului, şi anume în loc să rămână pasiv sau veşnic nemulţumit de situţia lui şi a semenilor, acum se implică activ în activităţile iniţiate de Grupul de Iniţiativă Locală, cum sunt: prezentari ale problemelor în şedintele Consiliului Local, lobby pentru anumite acţiuni, uneori proteste, colaborarea cu mass media pentru vizibilitatea unor probleme, strângere de semnături în vederea rezolvării problemelor, participare activă la proiectele comunităţii şi bineînţeles influenţarea pozitivă a celorlalţi cetăţeni.

 Trebuie menţionat că la fiecare seminar local, este o experienţă unică să lucrezi şi să conduci seminariile. Cu toate specificităţile fiecarui seminar, la sfârşitul acestuia, care dureaza de regulă, 2 - 2,5 zile, rezultatele sunt următoarele:

Ø  Informarea cetăţenilor (sunt prezenţi între 20 şi 30 cetăţeni) cu privire la democraţia participativă, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi legislaţia din domeniu şi exersarea instrumentelor democraţiei participative;

Ø  Constituirea grupului de initiativă locală - GIL

Ø  Elaborarea de către GIL a unui plan de acţiune locală privind rezolvarea problemelor identificate în comunitate şi alese de către participanţi

Dintre temele seminariilor locale, amintim: „Democraţia participativă", „Dezvoltarea democraţiei participative şi crearea de parteneriate", „Implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii locale", „Cetăţeanul, societatea civilă şi administraţia publică locală", Administraţia Publică Locală la dispoziţia cetăţenilor", „Informează-te, participă este comuna ta!", „Educaţia cetăţenilor şi metode de implicare în rezolvarea problemelor comunităţii" etc.

Participanţii la seminar, cetăţeni din toate categoriile sociale şi de vârstă, participă activ la desfăşurarea seminariilor, astfel ei exersează instrumentele democraţiei participative, identifică problemele comunităţii şi elaborează planuri de acţiune în vederea rezolvării unora dintre problemele identificate. Nu în ultimul rând este constituit Grupul de Iniţiativă Locală (GIL) care are rolul de a coordona realizarea acestor planuri.

Este de remarcat buna colaborare pe care grupurile de iniţiativă locală o au cu Administraţia Publică Locală.

Tot în cadrul seminariilor locale sunt invitaţi facilitatori comunitari şi membri GIL din alte localităţi din reţeaua proiectului, pentru a împărtăşi bune practici din comunităţile din care provin.

Rezultatele sunt frumoase, voi nota câteva dintre ele mai relevante, dar consider că partenerii noştri din localităţile implicate pot veni cu multe completari:

  • Schimbarea mentalităţii cetăţenilor din aceste localităţi
  • Participarea la şedintele consiliului local, în număr din ce în ce mai mare
  • Cutia de sugestii şi propuneri a cetăţenilor amplasate în diferite locuri din comunitate
  • Spaţii dedicate şi amenajate pentru discuţiile cetăţenilor, ca de exemplu la Băile Herculane
  • Proiecte derulate de către cetăţeni  pentru ei: amenajare parcuri de joacă pentru copii, curăţenia localităţi, amenajare şcoli etc
  • Difuzarea unui ziar al localităţii etc

 În fiecare an, cu ocazia evaluării anuale a proiectului, are loc şi un schimb de experienţă cu toate localităţile implicate şi sunt organizate standuri de prezentare a rezultatelor proiectului.

Pe tot parcursul proiectului, coordonatorul naţional monitorizează activităţile cuprinse în proiect, are întâlniri cu facilitatorii comunitari şi oferă consultanţă privind organizarea şi derularea seminariilor locale.

Nu este foarte uşor să conduci un astfel de proiect, dar cred că experienţa mea de mai bine de 15 ani în domeniul educaţiei adulţilor, experienţa în proiectele naţionale şi europene m-au ajutat foarte mult. La seminariile locale participă persoane din toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă, de la casnice, muncitori, pensionari, elevi, studenţi, şomeri până la profesori universitari, consilieri locali, primari sau preoţi. Este important să ştii să motivezi toate aceste persoane pentru a participa activ la seminar şi pentru a iniţia şi duce la bun sfârşit  proiecte în comunităţile lor.

Am iniţiat şi am condus acest proiect cu mult drag, atât ca directoare a AUPG cât şi în calitatea mea actuală ca preşedintă a ASOCIAŢIEI 'EUROED'. Până la sfârşitul anului 2009 proiectul a fost susţinut de Fundaţia Friedrich Ebert şi sucursala din Romania a dvv-international  (AUPG). Odată cu încheierea activităţii în România a dvv-international, proiectul a continuat cu finanțarea FES. In ultimii ani Fundatia Friedrich Ebert finanțează doar seminarul anual de evaluare, dar proiectul continuă mai ales prin efortul, entuziasmul și capacitatea organizatorică a Grupurilor de Initiativă Locală.

Proiectul a fost diseminat şi implementat cu succes și în Republica Moldova, începând cu anul 2006 iar ulterior proiectul a demarat şi în Republica Macedonia, unde am fost invitată de către dvv-international şi FES din Macedonia pentru pregătirea facilitatorilor comunitari.

Colaborarea foarte bună avută cu reprezentanţii în România ai Fundaţiei Friedrich Ebert, la început cu domnul Alfred Pfaller, mai târziu cu doamna Stefanie Moser, dar şi cu întregul colectiv al fundaţiei, m-a motivat foarte mult în dezvoltarea și implementarea acestui proiect.

Mariana Matache

Preşedinte ASOCIAŢIA 'EUROED' 

Expert şi coordonator național al proiectului "Cetaţeanul în primul rând"