ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Citizens Xelerator for democratic and civic participation

« Proiecte in derulare

Citizens Xelerator for democratic and civic participation

Citizens Xelerator for democratic and civic participation

Proiect  finanțat prin: EACEA - ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD (Partnerships for Innovation- Forward Looking Pr.)

ID proiect: 101087526

Durata proiectului: 24 de luni ( 01/12/2022 - 01/12/2024)

Site-ul web al proiectului: https://citizensxelerator.eu/

Contextul:

Participarea la viața democratică și civică este văzută ca un stimulent pentru a construi o societate deschisă, corectă, echilibrată și justă. Pe lângă faptul că reprezintă ingredientul cheie pentru promovarea incluziunii și împuternicirii persoanelor aflate în condiții de excluziune sau în risc de excludere, este considerată și un drept și o responsabilitate fundamentală a cetățenilor europeni de toate vârstele, mediile sociale, nivelurile de educație și țară. Din acest motiv, este esențial să se investească în inițiative care vizează consolidarea alfabetizării, abilitarea și oportunitățile de angajament democratic și civic al cetățenilor europeni.

Obiective:

 • Dezvoltarea, testarea și difuzarea de modele și resurse pentru evaluarea și dezvoltarea abilităților de învățare, sociale și personale ale adulților slab calificați.
 • Crearea de sesiuni de micro-învățare care promovează alfabetizarea financiară, antreprenorială, digitală și durabilă a adulților cu calificare scăzută, prin diseminarea de instrumente și proiecte europene complementare;
 • Elaborarea unui model și a unui kit de acțiuni pilot pentru participarea democratică și civică, promovând multiplicarea și integrarea acestuia la nivel regional, național și european.
 • Contribuirea la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a incluziunii NEET-urilor și a adulților slab calificați prin învățarea de competențe transversale, cum ar fi abilitățile financiare, sociale, digitale, personale și utilizarea instrumentelor de consolidare a competențelor soft.
 • Promovarea oportunităților de învățare inovatoare în sectorul formării profesionale prin dezvoltarea de carduri de competențe pentru a sprijini căutarea unui loc de muncă.

Activități

 • Exploatarea și testarea potențialului instrumentului european „LifeComp": Cadrul european pentru competențe personale, sociale și de învățare ca resursă pentru promovarea alfabetizării și a competențelor cheie ale adulților cu calificare scăzută.
 • Îmbunătățirea și testarea potențialului instrumentului european „EntreComp": cadrul de referință pentru abilitățile antreprenoriale.
 • Îmbunătățirea și testarea potențialului instrumentului european „DigComp": Cadrul de competențe digitale 2.0.
 • Îmbunătățirea și testarea potențialului instrumentului european „GreenComp": cadrul european de competențe privind durabilitatea.

Grupuri țintă

 • profesioniști și furnizori de educație pentru adulți,
 • adulți cu calificare scăzută și
 • organizații ale societății civile.

Rezultate

 • Microlecții privind competențele financiare, antreprenoriale, sociale, digitale și literare ale adulților cu calificare scăzută prin îmbunătățirea resurselor și proiectelor europene.
 • Crearea unui set de carduri „LifeComp" pentru a sprijini evaluarea abilităților profesionale și sociale și activități de consolidare a abilităților.
 • Model și Kit Citizens Xelerator cu linii directoare pentru crearea și promovarea ActionLab-ului în țările partenere pentru implementarea laboratoarelor de idei de inițiative civice și democratice, precum și pentru sesiuni de microînvățare.

Impact

 • Îmbunătățirea competențelor tehnice și transversale (inclusiv competențe interculturale, sociale, antreprenoriale, lingvistice și IT) ale adulților cu calificare scăzută.
 • Implicați 50 de profesioniști și operatori educaționali din parteneriat și mobilizați aproximativ 2500 de adulți împreună cu organizațiile societății civile în evenimentele și acțiunile pilot care urmează să fie promovate.
 • Consolidarea alfabetizării democratice, civice și a empatiei sociale a adulților slab calificați.
 • Contribuie la schimbarea sistemică la nivel regional/național/european cu privire la strategiile care promovează participarea adulților la viața democratică prin îmbrățișarea valorilor comune și angajamentul civic.

Partneri