ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Covid-19 Youth Theatre (CYT)

« Proiecte in derulare

Covid-19 Youth Theatre (CYT)

Covid-19 Youth Theatre (CYT)

Website: https://cytproject.wixsite.com/cytproject-eu

Referință proiect: 2020-1-NL02-KA227-YOU-003335

Program: Erasmus+

Acțiune cheie: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Tip de acțiune: Parteneriate pentru creativitate 

TEME ȘI PRIORITĂȚI

  • Dezvoltarea abilităților și incluziunea
  • Valori comune, implicare civică și participare
  • Promovarea angajării, conectării și abilitării tinerilor

DURATA PROIECTULUI: 24 de luni:  1 martie 2021 - 28 februarie 2023

INFORMAȚII GENERALE

Teatrul Tinerilor Covid-19 (CYT) este un proiect Erasmus+ pentru tineri, cofinanțat de Comisia Europeană ce își propune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități cheie ale tinerilor cu mai puține oportunități, în special la dezvoltarea creativității lor, exprimarea prin cuvânt și gestică, muzică și dans.

Partenerii proiectului colaborează îndeaproape cu organizații din domeniul culturii, teatrului și spectacolului muzical care doresc să faciliteze și să susțină proiectul CYT. Proiectul CYT își propune, de asemenea, să promoveze participarea în speranța unei vieți democratice în Europa, cetățenie activă, dialog intercultural, integrare socială și solidaritate.

Teatrul este un instrument bun pentru conștientizarea acestor probleme și pentru a le face accesibile unui public mai larg. Proiectul abordează modul în care tinerii s-au confruntat și se confruntă cu pandemia Covid-19, modul în care le afectează viața acum și posibil în viitor.

Proiectul CYT se încadrează perfect în cadrul strategiei UE de a implica, conecta și împuternici tinerii. Acesta va oferi tinerilor, în special celor cu risc de excludere socială, o voce și posibilitatea de a o împărtăși colegilor lor.

Teatrul poate oferi tinerilor posibilitatea de a se exprima și este, de asemenea, un mijloc care îi poate inspira și activa pentru a-și asuma propria responsabilitate. Teatrul oferă tinerilor posibilitatea de a-și crea propriile imagini alternative, de a-și exprima propriile provocări, dorințe, temeri și probleme.

Acest lucru este acum deosebit de actual, când și  tinerii se confruntă, de asemenea, cu Covid-19 și cu numeroasele măsuri restrictive: cum resimt acest lucru, cum le afectează viața, cum încearcă să se descurce. Tinerilor li se reproșează adesea comportamentul iresponsabil. Cum resint ei acest lucru? Și cum cred ei că le fi afectat viitorul?

Prin integrarea acestor lucruri într-un spectacol de teatru, ei pot arăta lumii, colegilor lor, părinților lor, comunității și societății cum sunt ei cu adevărat.

Proiectul CYT își propune să împuternicească tinerii adolescenți utilizând teatrul ca instrument de explorare a problemelor sociale. Proiectul CYT promovează, de asemenea, implicarea socială a unui public de tineri adolescenți din țările participante. Proiectul CYT vizează o participare socială și politică mai activă a tinerilor în societate. În termeni concreți, aceasta înseamnă că CYT le oferă tinerilor sentimentul că sunt de fapt auziți, încurajând inițiativa și creativitatea tinerilor.

PARTENERIATUL PROIECTULUI

Descarcați aici anuntul pentru participarea la proiectul Teatru Covid

Ne găsiți și pe Facebook

https://www.facebook.com/CYT-Youth-Theater-110106927954789 

Descarcă:

IO1 -Manual pentru scrierea scenariilor 

IO2 - Set of Videos - Google Drive

IO5 - Ghid pentru dialogul cu audienta