ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

« Proiecte in derulare

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei ca potențial pentru implicarea societății civile (CEduP)

Referință proiect: 2020-1-AT01-KA204-078053
Program: Erasmus +
Acțiune cheie: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici
Tip de acțiune: Parteneriate strategice pentru educația adulților 

Zonele rurale și urbane se confruntă cu provocări diferite atunci când vine vorba despre modul în care implicarea societății civile poate face față provocărilor schimbărilor climatice. Strategiile de adaptare la schimbările climatice trebuie să vizeze, printre altele, încurajarea cetățenilor să lucreze împreună pentru găsirea de soluții sustenabile la provocările viitoare, pentru a-și menține propria calitate a vieții. Începând cu data de 1 noiembrie 2020, am început proiectul cu titlul „Educația comunitară în domeniul protecției mediului și climatului ca potențial pentru implicarea societății civile" cofinantat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Împreună cu promotorul proiectului din Austria și partenerul din Grecia, vom colecta, evalua și pregăti, procesele și metodele de educație comunitară pentru problemele de protecție climatică din țările partenere.
Experiența partenerilor de proiect în procesele de educație comunitară în diferite domenii va fi utilizată pentru a învăța unii de la alții și pentru a implementa componente pentru procesele de educație comunitară de succes în domeniul protecției mediului și al climei.

TEME ȘI PRIORITĂȚI

Valori comune, implicare civică și participare

Obiective de mediu și climatice

PARTENERII PROIECTULUI

-          Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH (Austria) - Promotor

-          Asociatia Euro Adult Education (România) - partener

-          Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neaon KEAN (Grecia) - partener

DURATA PROIECTULUI
01 noiembrie 2020 - 31 octombrie 2022

OBIECTIVE ȘI REZULTATE

Obiectivul general al proiectului este de a activa implicarea societății civile în domeniul protecției climei. În plus, proiectul vizează dezvoltarea de opțiuni de acțiune pentru cetățeni în zonele rurale și urbane, sensibilizarea cu privire la problemele legate de schimbările climatice și promovarea schimbării către un mod de viață mai durabil. Prin schimbul de experiențe în diferite condiții-cadru în zonele rurale și urbane, vor fi identificate componentele pentru educația comunitară de succes în domeniul protecției mediului și climei și publicate ca rezultat al proiectului într-un ghid de linii directoare. Acest ghid va fi un rezultat concret al proiectului și va include metode de educație comunitară ce vor putea fi aplicate în domeniul protecției mediului și al climei, de către cetățenii din zonele urbane și rurale pentru a-i mobiliza și a-i motiva să-și proiecteze propriul spațiu de viață.

Aceste rezultate vor fi prezentate la o conferință finală, partenerilor din rețeaua locală respectivă, partenerilor de proiect și principalelor părți interesate locale, regionale și naționale (cel puțin 10 organizații).

Proiectul oferă instituțiilor un sprijin concret sub forma acestor orientări, pentru a mobiliza cetățenii din regiunile urbane și rurale să participe la modelarea propriului spațiu de viață. Prin intermediul proiectului, părțile interesate sunt conștientizate asupra metodelelor de educație comunitară, prin care ne așteptăm să crească aprecierea abordărilor orientate către comunitate.

Obiective concrete:

 • Elaborarea criteriilor de bună practică pentru educația comunitară în domeniul protecției mediului și climei
 • Colectarea și analizarea unui total de 12 metode de educație comunitară, care sunt potrivite pentru mediul înconjurător și protecția climatică
 • Adaptarea unui total de 12 metode de educație comunitară, care sunt adecvate pentru mediul înconjurător și protecția climatică, la condițiile țărilor partenere ale proiectului.
 • Elaborarea liniilor directoare „Componente pentru educația comunitară de succes în domeniul protecției mediului și al climei" sub formă de versiune digitală și tipărită.
 • Diseminarea ghidului dezvoltat către organizațiile locale care inițiază procese de educație comunitară.
 • Schimb de experiențe în implementarea proceselor de educație comunitară în condiții diferite în zonele rurale și urbane (învățând unul de la celălalt)

ACTIVITĂȚI

 • COLECTAREA DE PROCESE ȘI METODE DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ
  Pe baza unui proces de educație comunitară implementat cu succes al fiecărei organizații partenere, metodele conținute sunt elaborate și împărțite în 4 categorii de metode pentru a permite o analiză structurată și o prezentare ulterioară. Astfel, un portofoliu de metode stabilite din diferite țări partenere va fi creat și pregătit pentru analize și adaptări ulterioare.

Categoriile de metode sunt:
(1) metode de activare
(2) Metode de cooperare
(3) Metode de implementare
(4) Metode de evaluare

 • DEFINIREA CRITERIILOR DE BUNĂ PRACTICĂ
  Criteriile de bună practică sunt definite în comun și includ o perspectivă instituțională și una participantă. Combinația dintre perspectiva instituțională și cea a participanților vizează o înaltă calitate a metodelor selectate și analizate. În acest scop, vor fi pregătite două chestionare, pe care fiecare organizație parteneră le va utiliza pentru anchetarea celor două grupuri de sondaje (instituții și participanți). Din punct de vedere instituțional, vor fi intervievate persoane din propria organizație, precum și persoane din partenerii de rețea. Opiniile orientate către participanți sunt colectate de la oameni care au participat deja la procesele de educație comunitară. Pentru fiecare chestionar specific, sunt intervievate cel puțin 15 persoane.
 • SELECTAREA ȘI ADAPTAREA METODELOR DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ
  Pentru fiecare partener de proiect sunt selectate și verificate 8 metode (2 pe categorie de metode) pentru transferabilitatea lor la tema protecției mediului și a climei, precum și conformitatea cu criteriile de bună practică. Un total de 3 metode pe categorie (12 în total) vor fi selectate pentru analize detaliate și adaptare la tema protecției mediului și a climei și la condițiile cadru respective din țările partenere. Fiecare partener de proiect realizează adaptarea metodelor la propriile condiții cadru și la tema protecției mediului și a climei în mod independent.
  Împreună, partenerii proiectului convin asupra a 3 metode pe categorie (12 în total) pentru analize și ajustări detaliate la tema protecției mediului și a climei și la condițiile cadru respective din țările partenere. Celelalte 5 metode pe partener de proiect sunt descrise în liniile directoare „Componente pentru educația comunitară de succes în România zona „protecției mediului și a climei" ca posibilități suplimentare.
 • CREAREA ȘI PREZENTAREA LINIILOR DIRECTOARE PENTRU O BUNĂ PRACTICĂ
  Rezultatele proiectului vor fi colectate în linii directoare și puse la dispoziția părților interesate și a partenerilor din rețea pentru utilizare ulterioară. Acest ghid va fi intitulat „Componente pentru educația comunitară de succes în domeniul protecției mediului și al climei" și va fi disponibil în format digital (descărcat prin site-urile web ale partenerilor de proiect) și în format tipărit. Prezentarea principală a ghidului va fi în cadrul unei conferințe finale virtuale la care vor fi invitați actorii listați și partenerii de rețea ai partenerilor din proiect.

 

DATE IMPORTANTE

 • Prima întâlnire transnațională a proiectului: 22-24 februarie 2021 / Austria (Klagenfurt)
 • A doua întâlnire transnațională a proiectului: 27-29 septembrie 2021 / Greacia
 • A treia întâlnire transnațională a proiectului: 02-94 mai 2022 / România (București)
 • A patra întâlnire transnațională a proiectului: 26-28 septembrie 2022/ Austria (Klagenfurt)
 • Conferința finală virtuală: vineri, 21 octombrie 2022

DOWNLOADS


LINKURI:
• Platforma oficială pentru rezultatele proiectului: „Community Education in the field of environmental and climate protection as potential for civil society engagement"

Contact

ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION

office@euro-ed.ro

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.