ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways

« Proiecte in derulare

Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways

Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways

Proiect finanțat prin: EACEA - ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD (Partnerships for Innovation- Forward Looking Pr.)
ID proiect: 101087193
Durata proiectului: 24 d luni ( 01/01/2023 - 311/12/2024)

Project website: https://partnerup-project.eu/

Rezumat

Proiectul intenționează să îmbunătățească implementarea căilor de perfecționare a competențelor (UP) prin:

 • identificarea și implicarea de noi părți interesate,
 • stabilirea și îmbunătățirea mecanismelor de cooperare și a planurilor de implementare cu acestea.

Consorțiul, coordonat de EAEA, este format din 11 parteneri cu drepturi depline și 4 parteneri asociați.

Planul complet al proiectului va fi dezvoltat în 6 țări (HR,CY, EL, IT, LV, RO). În 5 țări (HR, CY, EL, LV, RO), ONG-urile partenere vor lucra cu ministerele lor.

Context și obiectiv general

Upskilling Pathways (UP) se adresează nevoilor de învățare ale multor persoane din Europa (conform PIAAC, peste 60 de milioane) pentru a dobândi competențe de bază, alfabetizare, competențe de calcul și competențe digitale.

Acest număr mare înseamnă o provocare uriașă pentru Europa: persoanele cu competențe de bază scăzute au șanse mai puține de angajare, un risc mai mare de sărăcie, o sănătate mai proastă, participă mai puțin în societate și au sentiment scăzut de autoeficacitate. Acest lucru face absolut necesară creșterea participării la învățare a adulților.

Toate țările implicate în proiect (cu excepția Irlandei) urmăresc creșterea participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, participarea acestora fiind (mult) sub media UE.

Participarea la educația și formarea adulților îi ajută pe oameni să-și găsească, să păstreze și să se dezvolte în continuare la locul de muncă. Cu toate acestea, adulții cu competențe scăzute au mai puțin de jumătate din șansele de a participa la învățarea adulților fată de cei cei cu competențe superioare. Conform datelor PIAAC, doar 20% dintre adulții cu competențe scăzute participă la învățarea adulților legată de locul de muncă. Participarea adulților cu competențe medii și înalte este mult mai mare (37% și respectiv 58%). Unul dintre motivele principale pentru acest decalaj este faptul că adulților cu competențe scăzute de calificare le este mai greu să-și recunoască nevoile de învățare și, prin urmare, este mai puțin probabil să-și caute oportunități de formare (Windisch, 2015).

UP este o  strategie ambițioasă care, dacă este aplicată corect, poate creaște nivelul de competențe de bază ale populației din Europa și poate avea un impact enorm asupra societăților, economiilor, comunităților și indivizilor.

Objective Specifice

 • Să se angajeze în învățarea reciprocă cu ceilalți parteneri cu privire la ceea ce funcționează bine în contexte/țări;
 • Analiza mecanismelor de cooperare existente/lipsă și a părților interesate;
 • Să permită întâlniri între părțile interesate relevante și să convenă asupra cooperării;
 • Elaborarea unor planuri de punere în aplicare pentru continuarea implicării și cooperării cu părțile interesate;
 • Împărtășirea experiențelor și a rezultatelor proiectului la nivel național și European.

Activities/Rezultate

 • Analiza parților interesate - se va face o analiză la ninel național pentru a fi identificate oportunitățile și lacunele existente în învățarea adulților, precum și cele mai bune practici pentru sprijinirea cursanților adulți cu competențe scăzute.
 • Grupuri de dezvoltare - Organizarea de întâlniri ale principalilor actori /parteneri de cooperare, în cadrul așa-numitele grupuri de dezvoltare: autorități publice, furnizori, cursanți, părți interesate (pe baza identificării analizei): identificarea posibilelor structuri de cooperare, discuții privind îmbunătățirea căilor de învățare flexibile, dar de asemenea, extinderea și trecerea de la non-formal la formal
 • Study visits / peer learning - Un schimb mai aprofundat de informații privind rezultatele obținute până în prezent, lecțiile învățate, succesele, provocările etc.
 • Planul deimplemetare (Road map) - Partenerii, împreună cu grupurile lor de dezvoltare, vor elabora mapa/planul de implementare pentru mecanismele de cooperare, vor planifica orice accente specifice (de exemplu:. sensibilizare, orientare, oferte non-formale) și vor stabili cine va lucra la ce sarcini.
 • Eveniment / conferință / eveniment de multiplicare - Prezentarea rezultatelor, discuții despre transferurile către alte țări și pașii următori
 • Diseminare

Parteneri:

1)    European Association for the Education of Adults (EAEA) - coordonator

2)      Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) - Cipru
3)      Latvian Adult Education Association (LAEA) - Letonia
4)      Agency for Vocational Education and Training and Adult Education - Croatia
5)      ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION - Romania
6)      European University Continuing Education Network (EUCEN) - Belgia
7)      Hellenic Adult Education Association - Grecia
8)      AONTAS - Irlanda
9)      Adult Education Institution Dante - Croatia
10)   FORMA.Azione srl - Italia
11)   The State Education Development Agency (VIAA) - Letonia